maci&device2
Nova era zaštite grožđa
Znanje o zaštiti grožđa objedinili sa primenom najmodernije tehnologije, tako otvorivši novo poglavlje u borbi protiv zaraženosti i bolesti grožđa. To je Čuvar vinograda.
srb_image
Precizni senzori
Stanica za čuvanje vinograda je opremljen sa preciznim senzorima koje omogućavaju najtačnije merenje klimatskih parametara koje utiču na razvijanje bolesti grožđa. Stanica je sačinjena od integralnih senzora, gde je karakteristika da u jednom “kućištu” stavljeni su senzori za merenje vlažnosti lišća, temperatura, vlažnost vazduha.Senzor se stavlja među lišća, i tako daje najpreciznije podatke korisniku.
sensfor
nw11
Mikroklimatsko posmatranje
Površine pod vinovom lozom mogu biti različitih mikroklimatskih uslova i na nekoliko hektara razdaljine. Prilikom razviljanja stanice ovi uslovi su uzeti u obzir i tako ovaj uređaj izvanrednoomogućava mikroklimatski monitoring. Zbog takvih mikroklimatskih merenja ovaj uređaj najpreciznije informacije daje o (vremenskim uslovima i podatke o zaraženosti).
Prognoza zaraženosti vinove loze
Uređaj ima sposobnost da pomoću ugrađenih senzora, dobijenim podacima izračuna intenzitet lokalne bolesti grožđa. Dobijeni podaci o lokalnom vinogradu, lako se mogu pratiti i analizirati na online površini (PC,Tab,Mobilni uređaj). Dobijeni podaci o bolestima (peronospora, pepelnica, crna trulež, siva trulež) pomoću grafikona, puno pomažu vinogradaru oko planiranja zaštite.
Grape Disease Forecast
Kontakt:

Niza D.O.O.

Doža Đerđa 6.

21226Bačko Petrovo Selo

Email: cuvarvinograda@gmail.com

Telefon: +38163582532

+36305079858